DUPAN Duurzaam PalingFonds

Als vertegenwoordiging van de palingsector wil DUPAN haar verantwoordelijkheid nemen en een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van het Nederlands Aalherstelplan. Daarbij heeft DUPAN zichzelf een hoger ambitieniveau gesteld dan aangegeven in het Aalplan. Dit uit zich in een duurzamer aalherstel, te realiseren in een kortere tijd.

DUPAN heeft daartoe een fonds opgericht waaruit zij investeert in de uitzet van paling in het oppervlaktewater en de uitzet van volwassen, geslachtsrijpe paling in zee. Ook wordt het fonds ingezet voor onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek als basis voor gefundeerd beleid, voor een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.

DUPAN zet zich in voor de invoering van diervriendelijker vangst-, kweek-, en verwerkingsmethoden en maakt daarover concrete afspraken met de binnen DUPAN verenigde partijen.

Gekoppelde Bestanden