Stunner Paling

Vishandel Klooster heeft de primeur voor wat betreft de palingstunner. De paling wordt binnen een seconde bedwelmd om vervolgens niet meer bij te komen tijdens het productieproces. De machine is samen met IMARES Lifestock research en Seaside ontwikkeld. Wij werken reeds enkele jaren, naar volle tevredenheid op deze manier.